ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

 
Kontaktní adresa:
                            Zátopkova 100/2, PS 40
                            160 17 Praha 6
 
Tel.:                     +420 242 429 228, +420 296 118 419
Mobil:                   +420 737 467 957, +420 603 646 419
 
E-maily:                 cka@kuzelky.cz , kuzelky@cuscz.cz
Web:                    www.kuzelky.cz
 
Bankovní spojení:      GE Money Bank, č. účtu 158564033/0600
IČO:                         70939055
 

VÝKONNÝ VÝBOR ČKA 

    

 
Prezident ČKA   Viceprezident ČKA
Jiří Jančálek
Vladimír Sedláček
Vladimír Sedláček
jiri.jancalek@kuzelky.cz vladimir.sedlacek@kuzelky.cz
+420 737 213 107 +420 602 385 466
   
Členové VV ČKA – předsedové komisí  
     
Ekonomická komise  Sportovně-technická komise
Blanka Mašková
Blanka Mašková
Hanuš Slavík
blanka.maskova@kuzelky.cz hanus.slavik@kuzelky.cz
++420 736 604 956 +420 605 940 586
     
Komise mládeže Trenérsko-metodická komise
Ludmila Johnová
Ludmila Johnová
Jan Kotyza
Jan Kotyza
ludmila.johnova@kuzelky.cz jan.kotyza@kuzelky.cz
+420 777 868 993
     
Komise rozhodčích   Mediální a marketinková komise
Lukáš Hlavinka
Lukáš Hlavinka
  Petr Streubel
lukas.hlavinka@kuzelky.cz   petr.streubel@kuzelky.cz
+420 737 572 536   +420 777 931 968
     
Technická komise    
Pavel Mecerod
   
pavel.mecerod@kuzelky.cz    
+420 724 040 499    
     
  Sekretariát ČKA  
     
Generální sekretářka
Referentka Matriční komise
Jana Holubová
Hana Pluhařová
Jiří John
cka@kuzelky.cz cka@kuzelky.cz jiri.john@kuzelky.cz
+420 737 467 957 +420 296 118 419 +420 607 888 210
     
  Disciplinární komise  
  Jaromír Šula
 
  jaromir.sula@kuzelky.cz  
  +420 604 435 710