VÝZVA

18.05.2016 16:15

Výzva k účasti na SZO MsKKS v Opavě dne 31.5.2016

Dne 29.3.2016 proběhlo SZO MsKKS v Opavě s velice tristním výsledkem. V první řadě se musím kriticky vyjádřit k velice nízké účasti. SZO bylo neusnášeníschopné pro nízký počet delegátu. Po půlhodinové čekací době mohlo jednání, v souladu s jednacím řádem, pokračovat v daném počtu účastníků. Hlavním bodem byla volba nového  výkonného výboru. Zde došlo k další závažné komplikaci. Z původního výboru nechtěl nikdo kandidovat na další volební období a ani nikdo jiný se nepřihlásil na funkci předsedy ,nebo člena výboru. Došlo tedy k nezvolení výkonného výboru. SZO v usnesení tedy požádalo VV ČKA o sdělení stanoviska ke způsobům řešení nastalé situace. Tohoto vyjádření jsme se sice nedočkali, ale požádal o něj Mgr. Jiří Němec při telefonátu s presidentem ČKA panem Petrem Vaňurou. Totéž jsem následně udělal i já. Vyjádření pana P.Vaňury (nevím zda se jedná o stanovisko VV ČKA) je následující. Pokud nedojde ke zvolení VV MsKKS ani na následujícím SZO, převezme vedení sám pan president Petr Vaňura. Finanční prostředky přejdou na nějaký deponovaný účet, včetně prostředků, které by měl dostat náš kraj z ČKA pro letošní rok. Samozřejmě nám to znemožní žádat, či čerpat jakékoliv jiné dotace. Ještě horší situace může nastat při řízení samotných soutěží. Družstva hrající KP řízené MsKKS a dotčené okresní přebory, by zřejmě musely požádat o zařazení do soutěží v jiných krajích a nebo by nehrála žádné soutěže. Situaci v soutěžích jednotlivců si nedovedu vůbec představit. 

Na základě těchto informací vyzývám a zároveň žádám zástupce všech oddílů našeho kraje, stejně tak i zástupce OKS, aby se zúčastnili a byli aktivní na nově svolaném SZO, které se uskuteční dne 31.5.2016 v 17:30 hod. na kuželně TJ Opava. Na tomto SZO si buď zvolíme nový výkonný výbor a nebo předáme vedení našeho KKS do rukou pana presidenta Petra Vaňury, který přislíbil svoji účast na tomto jednání.                                                                                         

Děkuji  Hendrych Jaromír.