Shromáždění zástupců oddílů

31.03.2016 08:36

V tomto týdnu proběhla shromáždění zástupců oddílů pro Olomoucký kraj (30. 3. v Olomouci) a Moravskoslezský kraj (29. 3. v Opavě). Shromáždění byla organizována jako volební po skončení volebního období stávajícího výkonného výboru MS a OL kraje.

Pro Olomoucký kraj byl zvolen nový výkonný výbor ve složení:

Václav Vlček – předseda

Jiří Němec – člen

Milan Smékal – člen

Nově zvoleným funkcionářům přeji v jejich práci mnoho úspěchů.

V Moravskoslezském kraji se volba výkonného výboru nakonec neuskutečnila, protože se nepřihlásil žádný kandidát na člena nebo předsedu výkonného výboru. Moravskoslezský kraj se tak dostal do patové situace, protože stanovy neřeší situaci, kdy není do výkonného výboru zvolen žádný zástupce. Usnesením shromáždění zástupců oddílů byl vznesen dotaz na VV ČKA, jakým způsobem se má v celé věci dále postupovat. O vývoji v tomto případu budu dále informovat na těchto stránkách.

Radek Malíšek