Shromáždění zástupců oddílů.

25.02.2016 16:49

VV MS a OL kraje oznamuje konání shromáždění zástupců oddílů v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

 

Shromáždění zástupců oddílů pro Moravskoslezský kraj se uskuteční:

 v úterý dne 29. 3. 2016 od 17,30hod na kuželně TJ Opava (Kolofíkovo nábřeží 25, Opava)

 

Shromáždění zástupců oddílů pro Olomoucký kraj se uskuteční:

ve středu dne 30. 3. 2016 od 17,30hod na kuželně HKK Olomouc ( U stadionu 4, Olomouc)

 

Hlavním bodem obou shromáždění bude volba nového výkonného výboru pro jednotlivé kraje.

 

Potřebné dokumenty k jednání SZO (jednací řád, volební řád a přihlášky ke kandidatuře do jednotlivých výborů) najdete v sekci Dokumenty.

 

Pozvánky a delegační listy pro účastníky SZO rozešle VV MS a OL kraje minimálně 30 dní před termínem konání SZO.