Zamyšlení okolo soutěží

21.10.2015 18:26

Se zpožděním, způsobeným značným zaneprázdněním se vracím k dalším odehraným kolům krajských soutěží. Bohužel mi to zabírá poměrně dost času, který kradu velmi těžce. Byl bych velice rád, kdyby se přihlásil někdo, kdo by byl schopen a hlavně ochoten nějaký svůj další volný čas věnovat kuželkám a třeba alespoň částečně se podílel na tvorbě aktuálních komentářů pro webové stránky. Zatím se bohužel nikdo takový nenabídl a pouze se čas od času objeví v diskusi nějaký „duchaplný“ povzdech od nějakého anonyma, že mu tady něco chybí.

Dříve než se začnu zabývat jednotlivými soutěžemi, musím se zmínit alespoň v krátkosti o nešvaru, který se od začátku soutěží nějak rozmohl a chci dát jasně najevo, že nebude již déle ze strany vedoucích soutěží tolerován.

Vše se týká správného vyplňování zápisů o utkání a jejich odesílání na patřičné adresy stanovené rozpisem soutěží. Upozorňoval jsem na to již v minulém komentáři, kde jsem uváděl, že po prvním upozornění se situace zlepšila. Ve většině případů si vedoucí vzali upozornění k srdci a skutečně věnují vyplnění zápisů zvýšenou pozornost.

Ve třetím kole se ale vyskytlo hned několik nesrovnalostí v KPMS, na které byli vedoucí upozorněni skupinářem. Co mi ovšem vyrazilo dech, byl zápis, který přišel z utkání ve Šternberku.

Já myslím, že jsem celkem vstřícný a tolerantní člověk, který se už nějaký čas v kuželkách pohybuje a má zkušenosti s ukončováním utkání a tvorbou zápisu na různých kuželnách a v různých soutěžích. Vím, co dokáže udělat technika, když si postaví hlavu. Tuším, jak to na některých kuželnách po skončení utkání může vypadat i z hlediska lidského potenciálu.

Jestliže si ale někdo dovolí bezostyšně poslat zápis s 16ti bodovým hodnocením utkání, který se již druhou sezonu nepoužívá, tak to jako předseda STK považuji za provokaci a zesměšňování řídícího soutěže.

Na co jsem všem vedoucím družstev rozesílal ještě po prvním kole vzor, jak má správně vyplněný zápis vypadat???

Nevím, co si mám myslet o tom, že do dnešního dne se ke mně nedostalo ani slůvko vysvětlení, omluvy nebo jakékoliv jiné reakce, i když jsem o celé záležitosti osobně psal vedoucímu družstva.

Pokud bude mít plnění povinností stanovených pravidly a rozpisem soutěží družstvo Šternberka takový přístup i nadále, ať v žádném případě nepočítá s nějakou vstřícností ze strany STK.

Pro dnešek celou záležitost uzavřu parafrází z pohádky Anděl Páně:“ Já vím, že se říká - miluj bližního svého – ale blbce ze mne nikdo dělat nebude!!!“

Doufám a věřím, že problémy se zápisy o utkání již ustanou a pokut budeme muset ukládat co nejméně.

 

Radek Malíšek