Na poslední chvíli.

09.09.2015 20:14

Před zahájením sezony bych rád sdělil ještě pár posledních pokynů.

Prosím vedoucí družstev o pečlivost při vypisování zápisu o utkání. Zejména o kontrolu správnosti registračních čísel hráčů, která v zápisu uvádíte. Důsledně prosím uvádějte, zda se u hráče, který není na soupisce družstva, jedná o start náhradníka nebo o jeho dopsání na soupisku. Nezapomínejte také na to, že zápis má dvě strany a je třeba aktuálně vyplnit obě. Mnohdy zůstávají na druhé straně údaje z některého minulého zápasu a pro vedoucího soutěže to znamená, že musí celou věc rozklíčovat, což někdy není zrovna jednoduché. Samozřejmě, že může za špatně vyplněný zápis udělit také pokutu, ale to bych považoval až za krajní prostředek k nápravě.

Co se týká zasílání zápisů o utkání, důrazně všechny upozorňuji, že je nutné zápis poslat vždy příslušnému vedoucímu soutěže:

SM divize – Radek Malíšek -  radek.malisek@seznam.cz

MS kraj – Vladimír Malovaný – v.malovany@email.cz

OL kraj – Miloslav Kovář – ko.miloslav@seznam.cz

a také na adresu ko.miloslav@seznam.cz  pro zveřejnění v aktuálních výsledcích na oficiálním webu www.smkuzelky.webnode.cz

Samozřejmě, že potom můžete poslat zápis komukoliv jinému, dle vlastního uvážení.

Oficiální zpravodaje soutěží budou pak po zpracování příslušným vedoucím soutěže uveřejňovány na tomto webu a žádném jiném.

Bohužel i přes několikeré upozornění a žádosti o nápravu je stále na webových stránkách oddílu Kuželky Horní Benešov uvedeno, že tam zveřejňovaný zpravodaj Olomouckého krajského přeboru je oficiálním zpravodajem soutěže. V žádném případě tomu tak není a varuji všechny účastníky soutěže, aby nedošlo k jejich pochybení tím, že se budou řídit zpravodajem, který není oficiální.

Těsně před začátkem soutěží došlo k některým poměrně závažným změnám ve sportovně technických předpisech kuželkářského sportu, na které bych rád upozornil i ty, kteří si je nestihli přečíst na stránkách ČKA.

- Počet startů náhradníka byl navýšen na 5 startů za polovinu soutěžního ročníku (dosud byly možné starty 3), potom náhradník zůstává v družstvu, kde byl na soupisce.

- Bude umožněn start hráče bez registračního průkazu. Tento se může prokázat občanským průkazem, řidičským průkazem nebo cestovním pasem. Takový start musí být uveden v zápisu o utkání a bude zpoplatněn částkou 200,- Kč za jednoho hráče.

Věřím, že soutěže budou probíhat ke spokojenosti hráčů i vedoucích a přeji všem v nové sezoně mnoho zdaru.

 

Radek Malíšek