GDPR

04.06.2018 20:36

Vpříloze posílám informace a vzorový formulář k ohraně osobních údajů GDPR.GDPR_informace pro subjekty 14.5.2018.pdf

A_GDPR---Doporučení-(za´kladni´-pravidla)-pro-sportovní-spolky.docx

B_Vzorový-formulář-Informace-a-souhlas-se-zpracováním-osobních-údajů-(pro-TJ-SK).doc

B_Odpovědi-na-nejčastější-dotazy-k-GDPR-ve-sportu-(k-souhlasu-se-zpracováním-osobních-údajů).docx